Luyện tiếng Anh giao tiếp với Giao tiếp PRO

Tiếng anh giao tiếp
Chủ đề Phỏng vấn xin việc Phần 1


Hội thoại 1

Tell me about yourself. Audio: Tell me about yourself.

I have more than five years of experience as a technical project manager at top Wall Street companies. I'm currently the leader of ABC's Development Team, and my main task is managing the whole team activities. Most recently, I led the development of an award-winning new trading platform. Although I love my current role, I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one. Audio: I have more than five years of experience as a technical project manager at top Wall Street companies. I'm currently the leader of ABC's Development Team, and my main task is managing the whole team activities. Most recently, I led the development of an award-winning new trading platform. Although I love my current role, I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one. Xem chú thích

Tell me about yourself. Audio: Tell me about yourself.
Hãy nói cho tôi nghe về bạn.

I have more than five years of experience as a technical project manager at top Wall Street companies. I'm currently the leader of ABC's Development Team, and my main task is managing the whole team activities. Most recently, I led the development of an award-winning new trading platform. Although I love my current role, I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one. Audio: I have more than five years of experience as a technical project manager at top Wall Street companies. I'm currently the leader of ABC's Development Team, and my main task is managing the whole team activities. Most recently, I led the development of an award-winning new trading platform. Although I love my current role, I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one.
Tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án kỹ thuật tại nhiều công ty hàng đầu tại Wall Street. Tôi hiện đang là trưởng nhóm phát triển của công ty ABC, và công việc chính của tôi là quản lý hoạt động của cả nhóm. Gần đây nhất, tôi đã lãnh đạo dự án phát triển của một nền tảng thương mại mới đạt giải thưởng. Mặc dù tôi rất thích vai trò hiện tại của mình, tôi là một người phát triển trong một môi trường có nhịp độ nhanh nên hiện tại tôi đang tìm kiếm cơ hội để áp dụng kinh nghiệm kỹ thuật và kỹ năng sáng tạo giải quyết vấn đề của mình tại một công ty phần mềm tiên tiến như công ty này.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Câu hỏi yêu cầu giới thiệu bản thân
 • Tell me about yourself. Audio: Tell me about yourself.
  Hãy nói cho tôi nghe về bạn.

 • What can you tell me about yourself? Audio: What can you tell me about yourself?
  Bạn có thể nói gì về bản thân bạn?

 • Can you tell me a little about yourself? Audio: Can you tell me a little about yourself?
  Bạn có thể cho tôi biết một chút về bản thân bạn được không?

Giới thiệu về bề dày kinh nghiệm của mình

Cấu trúc: I have + [số năm kinh nghiệm] + of experience as a + [công việc bạn đã làm] + at + [các công ty bạn đã làm].

Ví dụ:

 • I have more than five years of experience as a technical project manager at top Wall Street companies. Audio: I have more than five years of experience as a technical project manager at top Wall Street companies.
  Tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án kỹ thuật tại nhiều công ty hàng đầu tại Wall Street.

 • I have six years of experience as a marketing executive at two agencies. Audio: I have six years of experience as a marketing executive at two agencies.
  Tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm làm điều hành marketing tại 2 công ty truyền thông quảng cáo.

Giới thiệu về công việc hiện tại hoặc công việc gần đây nhất

Cấu trúc: I'm currently + [vị trí / chức vụ hiện tại hoặc gần đây nhất], and my main task is + [chịu trách nhiệm gì trong công việc].

Ví dụ:

 • I'm currently the leader of ABC's Development Team, and my main task is managing the whole team activities. Audio: I'm currently the leader of ABC's Development Team, and my main task is managing the whole team activities.
  Tôi hiện đang là trưởng nhóm phát triển của công ty ABC, và công việc chính của tôi là quản lý hoạt động của cả nhóm.

 • I'm currently a marketing executive at Simple Life, and my main task is to manage our team projects. Audio: I'm currently a marketing executive at Simple Life, and my main task is to manage our team projects.
  Tôi hiện đang là điều hành marketing tại công ty Simple Life, và công việc chính của tôi là quản lý dự án của nhóm.

Nói về một số thành tích nổi bật của bạn
 • Most recently, I led the development of an award-winning new trading platform. Audio: Most recently, I led the development of an award-winning new trading platform.
  Gần đây nhất, tôi đã lãnh đạo dự án phát triển của một nền tảng thương mại mới đạt giải thưởng.

 • During my time at Good Foods, I have won several performance awards and been promoted twice. Audio: During my time at Good Foods, I have won several performance awards and been promoted twice.
  Trong thời gian làm việc tại Good Foods, tôi đã đạt một số giải thưởng cho năng suất làm việc và được thăng chức hai lần.

Nói về lý do bạn ứng tuyển và chứng mình sự phù hợp của bạn với vị trí đang ứng tuyển

Cấu trúc: [Lý do bạn ứng tuyển] + so right now I’m looking for an opportunity to apply my + [kỹ năng và kinh nghiệm của bạn] + at + [miêu tả về công ty đang ứng tuyển] like this one.

Ví dụ:

 • I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one. Audio: I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one.
  Tôi là một người phát triển trong một môi trường có nhịp độ nhanh nên hiện tại tôi đang tìm kiếm cơ hội để áp dụng kinh nghiệm kỹ thuật và kỹ năng sáng tạo giải quyết vấn đề của mình tại một công ty phần mềm tiên tiến như công ty này.

 • I feel I’m now ready for a more challenging assignment so right now I’m looking for an opportunity to apply my experience in marketing and managing projects at a dynamic and professional agency like this one. Audio: I feel I’m now ready for a more challenging assignment so right now I’m looking for an opportunity to apply my experience in marketing and managing projects at a dynamic and professional agency like this one.
  Tôi cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng cho một công việc thử thách hơn nên hiện tại tôi đang tìm kiếm cơ hội để áp dụng kinh nghiệm marketing và quản lý dự án của mình tại một công ty truyền thông năng động và chuyên nghiệp như công ty này.

Cấu trúc: I'm interested in + [tên công ty] + because I can demonstrate my skills in + [các kỹ năng bạn tích lũy được] to contribute to your company.

Ví dụ:

 • I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company. Audio: I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company.
  Tôi rất hứng thú với công ty ABC vì tôi có thể minh họa những kỹ năng về phân tích và kênh truyền thông mạng xã hội của mình để đóng góp cho công ty.

 • I'm interested in PWC because I can demonstrate my skills in accounting to contribute to your company. Audio: I'm interested in PWC because I can demonstrate my skills in accounting to contribute to your company.
  Tôi rất hứng thú với công ty PWC vì tôi có thể minh họa những kỹ năng về kế toán của mình để đóng góp cho công ty.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 2

Tell me about yourself. Audio: Tell me about yourself.

I am a recent graduate at University of Economics and I majored in Business Administration. I have spent four years in college improving my skills in marketing. Last summer, I participated in an internship at a marketing agency, and it taught me analytics and social media skills. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had good knowledge in marketing. I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company. Audio: I am a recent graduate at University of Economics and I majored in Business Administration. I have spent four years in college improving my skills in marketing. Last summer, I participated in an internship at a marketing agency, and it taught me analytics and social media skills. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had good knowledge in marketing. I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company. Xem chú thích

Tell me about yourself. Audio: Tell me about yourself.
Hãy nói cho tôi nghe về bạn.

I am a recent graduate at University of Economics and I majored in Business Administration. I have spent four years in college improving my skills in marketing. Last summer, I participated in an internship at a marketing agency, and it taught me analytics and social media skills. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had good knowledge in marketing. I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company. Audio: I am a recent graduate at University of Economics and I majored in Business Administration. I have spent four years in college improving my skills in marketing. Last summer, I participated in an internship at a marketing agency, and it taught me analytics and social media skills. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had good knowledge in marketing. I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company.
Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học Kinh tế và tôi học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tôi đã dành 4 năm học ở trường đại học để cải thiện kỹ năng marketing. Mùa hè vừa rồi, tôi đã có một kỳ thực tập tại một công ty truyền thông quảng cáo, và công việc này đã dạy cho tôi những kỹ năng về phân tích và kênh truyền thông mạng xã hội. Kỳ thực tập này rất phù hợp với vị trí này vì tôi đã tích lũy được kinh nghiệm làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cũng như là có một vốn kiến thức tốt về marketing. Tôi rất hứng thú với công ty ABC vì tôi có thể minh họa những kỹ năng về phân tích và kênh truyền thông mạng xã hội của mình để đóng góp cho công ty.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Giới thiệu về trường và ngành học

Cấu trúc: I am a + [tình trạng học vấn] + at + [tên trường] + and I majored in + [tên chuyên ngành].

Ví dụ:

 • I am a recent graduate at University of Economics and I majored in Business Administration. Audio: I am a recent graduate at University of Economics and I majored in Business Administration.
  Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học Kinh tế và tôi học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

 • I am a final-year student at International University and I majored in Finance and Accounting. Audio: I am a final-year student at International University and I majored in Finance and Accounting.
  Tôi là sinh viên năm cuối trường đại học Quốc tế và tôi học chuyên ngành Ngân hàng và Kế toán.

Nói về kỹ năng đã học và rèn luyện được

Cấu trúc: I have spent + [thời gian học và rèn luyện kỹ năng] + in college improving my skills in + [kỹ năng].

Ví dụ:

 • I have spent four years in college improving my skills in marketing. Audio: I have spent four years in college improving my skills in marketing.
  Tôi đã dành 4 năm học ở trường đại học để cải thiện kỹ năng marketing.

 • I have spent three years in college improving my skills in Cost Analysis. Audio: I have spent three years in college improving my skills in Cost Analysis.
  Tôi đã dành 3 năm học ở trường đại học để cải thiện kỹ năng Phân tích giá.

Nói về kinh nghiệm đã tích lũy được từ một kỳ thực tập

Cấu trúc: [Thời gian thực tập], + I participated in an internship at + [nơi thực tập], and it taught me + [các kỹ năng]. This internship fits well with this position because I had an experience to work in + [miêu tả môi trường làm việc], as well as + [bạn học được gì].

Ví dụ:

 • Last summer, I participated in an internship at a marketing agency, and it taught me analytics and social media skills. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had good knowledge in marketing. Audio: Last summer, I participated in an internship at a marketing agency, and it taught me analytics and social media skills. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had good knowledge in marketing.
  Mùa hè vừa rồi, tôi đã có một kỳ thực tập tại một công ty truyền thông quảng cáo, và công việc này đã dạy cho tôi những kỹ năng về phân tích và kênh truyền thông mạng xã hội. Kỳ thực tập này rất phù hợp với vị trí này vì tôi đã tích lũy được kinh nghiệm làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cũng như là có một vốn kiến thức tốt về marketing.

 • Between January and April, I participated in an internship at an accounting firm, and it taught me how to use accounting software systems. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional and dynamic environment, as well as practice what I learned about accounting in school. Audio: Between January and April, I participated in an internship at an accounting firm, and it taught me how to use accounting software systems. This internship fits well with this position because I had an experience to work in an professional and dynamic environment, as well as practice what I learned about accounting in school.
  Từ tháng 1 đến tháng 4, tôi đã có một kỳ thực tập tại một công ty kế toán, và công việc này đã dạy cho tôi cách sử dụng hệ thống phần mềm kế toán. Kỳ thực tập này rất phù hợp với vị trí này vì tôi đã tích lũy được kinh nghiệm làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và năng động, cũng như là thực hành những gì tôi được học ở trường.

Nói về lý do bạn ứng tuyển và chứng mình sự phù hợp của bạn với vị trí đang ứng tuyển

Cấu trúc: [Lý do bạn ứng tuyển] + so right now I’m looking for an opportunity to apply my + [kỹ năng và kinh nghiệm của bạn] + at + [miêu tả về công ty đang ứng tuyển] like this one.

Ví dụ:

 • I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one. Audio: I’m a person who thrives in a fast-paced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one.
  Tôi là một người phát triển trong một môi trường có nhịp độ nhanh nên hiện tại tôi đang tìm kiếm cơ hội để áp dụng kinh nghiệm kỹ thuật và kỹ năng sáng tạo giải quyết vấn đề của mình tại một công ty phần mềm tiên tiến như công ty này.

 • I feel I’m now ready for a more challenging assignment so right now I’m looking for an opportunity to apply my experience in marketing and managing projects at a dynamic and professional agency like this one. Audio: I feel I’m now ready for a more challenging assignment so right now I’m looking for an opportunity to apply my experience in marketing and managing projects at a dynamic and professional agency like this one.
  Tôi cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng cho một công việc thử thách hơn nên hiện tại tôi đang tìm kiếm cơ hội để áp dụng kinh nghiệm marketing và quản lý dự án của mình tại một công ty truyền thông năng động và chuyên nghiệp như công ty này.

Cấu trúc: I'm interested in + [tên công ty] + because I can demonstrate my skills in + [các kỹ năng bạn tích lũy được] to contribute to your company.

Ví dụ:

 • I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company. Audio: I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in analytics and social media skills to contribute to your company.
  Tôi rất hứng thú với công ty ABC vì tôi có thể minh họa những kỹ năng về phân tích và kênh truyền thông mạng xã hội của mình để đóng góp cho công ty.

 • I'm interested in PWC because I can demonstrate my skills in accounting to contribute to your company. Audio: I'm interested in PWC because I can demonstrate my skills in accounting to contribute to your company.
  Tôi rất hứng thú với công ty PWC vì tôi có thể minh họa những kỹ năng về kế toán của mình để đóng góp cho công ty.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 3

What are your strengths? Audio: What are your strengths? Xem chú thích

I think one of my greatest strengths is as a problem solver, I have the ability to see a situation from different perspectives and I can get my work done even in the face of difficult obstacles. I also feel that my communication skills are top notch. I feel just as comfortable presenting to senior executives as I do mediating a conflict between junior team members. Audio: I think <strong>one of my greatest strengths is</strong> as a problem solver, <strong>I have the ability to see</strong> a situation from different perspectives and <strong>I can</strong> get my work done even in the face of difficult obstacles. <strong>I also feel that my communication skills are top notch.</strong> I feel just as comfortable presenting to senior executives as I do mediating a conflict between junior team members. Xem chú thích

What are your strengths? Audio: What are your strengths?
Thế mạnh của bạn là gì?

I think one of my greatest strengths is as a problem solver, I have the ability to see a situation from different perspectives and I can get my work done even in the face of difficult obstacles. I also feel that my communication skills are top notch. I feel just as comfortable presenting to senior executives as I do mediating a conflict between junior team members. Audio: I think <strong>one of my greatest strengths is</strong> as a problem solver, <strong>I have the ability to see</strong> a situation from different perspectives and <strong>I can</strong> get my work done even in the face of difficult obstacles. <strong>I also feel that my communication skills are top notch.</strong> I feel just as comfortable presenting to senior executives as I do mediating a conflict between junior team members.
Tôi nghĩ một trong những điểm mạnh nhất của mình chính là, là một người biết giải quyết vấn đề, tôi có khả năng nhìn nhận sự việc từ những góc nhìn khác nhau và tôi có thể hoàn thành công việc kể cả khi gặp phải những trở ngại khó khăn. Tôi cũng cảm thấy là mình có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Tôi cảm thấy việc thuyết trình trước những vị điều hành cấp cao cũng thoải mái như việc giảng hòa mâu thuẫn của những thành viên trong nhóm của mình.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi về thế mạnh của một người
 • What are your strengths? Audio: What are your strengths?
  Thế mạnh của bạn là gì?

 • What are you best at? Audio: What are you best at?
  Bạn giỏi về việc gì?

 • Can you list your strengths? Audio: Can you list your strengths?
  Bạn có thể liệt kê những điểm mạnh của bạn được không?

 • Do you feel that you are exceptionally good at anything in particular? Audio: Do you feel that you are exceptionally good at anything in particular?
  Bạn có cảm thấy rằng bạn làm rất tốt một việc nào đó cụ thể không?

 • What would you consider your strengths? Audio: What would you consider your strengths?
  Bạn nghĩ rằng điểm mạnh của bạn là gì?

Nói về thế mạnh của mình

Cấu trúc: One of my (greatest) strengths is + THẾ MẠNH.

Ví dụ:

 • One of my strengths is my strong work ethic. Audio: One of my strengths is my strong work ethic.
  Một trong những điểm mạnh của tôi là kỷ luật làm việc tốt.

 • One of my greatest strengths is my communication skills. Audio: One of my greatest strengths is my communication skills.
  Một trong những điểm mạnh lớn nhất của tôi là kỹ năng giao tiếp.

Nói về khả năng của mình

Cấu trúc: I have the ability to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • I have the ability to see a situation from different perspectives. Audio: I have the ability to see a situation from different perspectives.
  Tôi có khả năng nhìn nhận sự việc ở những góc độ khác nhau.

Cấu trúc: I can + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • I can get my work done even in the face of difficult obstacles. Audio: I can get my work done even in the face of difficult obstacles.
  Tôi có thể hoàn thành công việc kể cả khi gặp những trở ngại khó khăn.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 4

What are your greatest weakness? Audio: What are your greatest weakness?

Honestly, I would say that public speaking is an area that I could work on. When I started college, it was a massive problem, and I was just terrified of doing it. So first I took the small step of promising myself that I would speak up in front of really small groups, for example in class. Then, I worked up to taking a public speaking class, which made a big difference. Now, even though I get nervous, I feel like it's something that doesn’t completely hold me back, and, in fact, recently I gave a speech at a conference to over 100 people, and I got really good feedback at the end. Audio: Honestly, I would say that public speaking <strong>is an area that I could work on.</strong> When I started college, it was a massive problem, and I was just terrified of doing it. So first I took the small step of promising myself that I would speak up in front of really small groups, for example in class. Then, I worked up to taking a public speaking class, which made a big difference. Now, even though I get nervous, I feel like it's something that doesn’t completely hold me back, and, in fact, recently I gave a speech at a conference to over 100 people, and I got really good feedback at the end. Xem chú thích

What are your greatest weakness? Audio: What are your greatest weakness?
Điểm yếu nhất của bạn là gì?

Honestly, I would say that public speaking is an area that I could work on. When I started college, it was a massive problem, and I was just terrified of doing it. So first I took the small step of promising myself that I would speak up in front of really small groups, for example in class. Then, I worked up to taking a public speaking class, which made a big difference. Now, even though I get nervous, I feel like it's something that doesn’t completely hold me back, and, in fact, recently I gave a speech at a conference to over 100 people, and I got really good feedback at the end. Audio: Honestly, I would say that public speaking <strong>is an area that I could work on.</strong> When I started college, it was a massive problem, and I was just terrified of doing it. So first I took the small step of promising myself that I would speak up in front of really small groups, for example in class. Then, I worked up to taking a public speaking class, which made a big difference. Now, even though I get nervous, I feel like it's something that doesn’t completely hold me back, and, in fact, recently I gave a speech at a conference to over 100 people, and I got really good feedback at the end.
Thành thật mà nói, kỹ năng nói trước đám đông là một mảng mà tôi cần rèn luyện thêm. Khi mới bắt đầu học đại học, đó là một vấn đề cực kỳ lớn, và tôi rất sợ phải nói trước đám đông. Vì vậy, trước tiên tôi đã đi một bước nhỏ là tự hứa sẽ phát biểu trước một nhóm rất nhỏ, chẳng hạn như là trong lớp học. Sau đó, tôi đã tham gia vào các lớp học luyện kỹ năng nói trước đám đông, điều đó tạo nên một sự khác biệt rõ ràng. Bây giờ, mặc dù tôi vẫn lo lắng, nhưng tôi có cảm giác đó không kiềm hãm tôi lại, và thực tế là gần đây tôi đã có một bài phát biểu tại một hội nghị trước hơn 100 người, và tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực sau đó.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi về điểm yếu của một người
 • What are your greatest weakness? Audio: What are your greatest weakness?
  Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

 • What is your biggest challenge in terms of skills? Audio: What is your biggest challenge in terms of skills?
  Thử thách lớn nhất mà bạn gặp phải trong kĩ năng của mình là gì?

 • What do you most want to improve in the next year? Audio: What do you most want to improve in the next year?
  Bạn muốn cải thiện điều gì nhiều nhất trong năm tới?

 • What is your biggest weakness? Audio: What is your biggest weakness?
  Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

 • If you could change one thing about yourself, what would it be? Audio: If you could change one thing about yourself, what would it be?
  Nếu bạn có thể thay đổi một điều về bản thân, điều đó sẽ là gì?

 • What are you not good at? Audio: What are you not good at?
  Bạn không giỏi về vấn đề gì?

Nói về điểm yếu của bản thân

Cấu trúc: ĐIỂM YẾU + is an area that I could work on.

Ví dụ:

 • Public speaking is an area that I could work on. Audio: Public speaking is an area that I could work on.
  Kỹ năng nói trước đám đông là một mảng mà tôi cần rèn luyện thêm.

Cấu trúc: I think one area I could work on is + ĐIỂM YẾU.

Ví dụ:

 • I think one area I could work on is my delegation skills. Audio: I think one area I could work on is my delegation skills.
  Tôi nghĩ một trong những mặt mà tôi có thể cải thiện là kỹ năng phân phối công việc cho người khác.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


THE END. HOPE YOU ENJOYED THE LESSON!

Viết câu hỏi hay bình luận của bạn

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Lên đầu trang Bạn cần hỗ trợ?