Luyện tiếng Anh giao tiếp với Giao tiếp PRO

Tiếng anh giao tiếp
Chủ đề Phỏng vấn xin việc Phần 2


Hội thoại 1

Describe your most recent position. Audio: <strong>Describe your most recent position.</strong> Xem chú thích

In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job. That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills. Audio: <strong>In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job.</strong> That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills. Xem chú thích

Describe your most recent position. Audio: <strong>Describe your most recent position.</strong>
Hãy miêu tả về vị trí gần đây nhất của bạn.

In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job. That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills. Audio: <strong>In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job.</strong> That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills.
Ở công việc trước, tôi chịu trách nhiệm điều phối các công việc giấy tờ ghi chép lại thời gian làm việc cho mỗi công việc mới. Có nghĩa là đảm bảo mọi thứ được ghi lại đúng cách và đúng thời hạn, đồng thời theo dõi các thành viên trong nhóm để kiểm tra thời gian làm việc được ghi lại của họ trong trường hợp họ quên đăng xuất khỏi công việc. Tôi phù hợp với công việc nghiêng về chi tiết, nhưng điều tôi thực sự thích là cách nó giúp tôi xây dựng kỹ năng giao tiếp.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Yêu cầu ứng cử viên mô tả về công việc trước đó
 • Describe your most recent position. Audio: Describe your most recent position.
  Hãy miêu tả về vị trí gần đây nhất của bạn.

 • Tell me something about your most recent position Audio: Tell me something about your most recent position
  Hãy miêu tả một vài điều về vị trí gần đây nhất của bạn.

Nói về trách nhiệm ở công việc trước đây

Cấu trúc: In my last position, I was responsible for + V-ing

Ví dụ:

 • In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job. Audio: In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job.
  Ở công việc trước, tôi chịu trách nhiệm điều phối các công việc giấy tờ ghi chép lại thời gian làm việc cho mỗi công việc mới.

 • In my last position, I was responsible for ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. Audio: In my last position, I was responsible for ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job.
  Ở công việc trước, tôi chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ được ghi lại đúng cách và đúng thời hạn, đồng thời theo dõi các thành viên trong nhóm để kiểm tra thời gian làm việc được ghi lại của họ trong trường hợp họ quên đăng xuất khỏi công việc.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 2

Why did you leave your last job? Audio: <strong>Why did you leave your last job?</strong> Xem chú thích

To be honest, I wasn't considering a move, but I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications. Audio: To be honest, I wasn't considering a move, but <strong>I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications.</strong> Xem chú thích

Why did you leave your last job? Audio: <strong>Why did you leave your last job?</strong>
Tại sao bạn nghỉ công việc trước đây?

To be honest, I wasn't considering a move, but I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications. Audio: To be honest, I wasn't considering a move, but <strong>I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications.</strong>
Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ đến việc thay đổi, nhưng tôi thấy mẫu tuyển dụng công việc này và bị hấp dẫn bởi vị trí cũng như công ty. Nó giống như một cơ hội thú vị và là một sự kết hợp lý tưởng với trình độ của tôi.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi ứng cử viên vì sao nghỉ công việc trước
 • Why did you leave your last job? Audio: Why did you leave your last job?
  Tại sao bạn nghỉ công việc trước đây?

 • Why did you quit your job? Audio: Why did you quit your job?
  Tại sao bạn nghỉ công việc trước đây?

Cách nói bị hấp dẫn bởi công việc và công ty
 • I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. Audio: I saw this job posting and was intrigued by the position and the company.
  Tôi thấy mẫu tuyển dụng công việc này và bị hấp dẫn bởi vị trí cũng như công ty.

 • I am interested in a job with more responsibility, and I am very ready for a new challenge. Audio: I am interested in a job with more responsibility, and I am very ready for a new challenge.
  Tôi cảm thấy thích công việc có nhiều trách nhiệm và tôi sẵn sàng cho những thử thách mới.

Cách nói đây sẽ là cơ hội tốt và phù hợp với khả năng, trình độ của bản thân
 • It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications. Audio: It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications.
  Nó giống như một cơ hội thú vị và là một sự kết hợp lý tưởng với trình độ của tôi.

 • This position seems like an excellent match for my skills and experience and I am not able to fully utilize them in my present job. Audio: This position seems like an excellent match for my skills and experience and I am not able to fully utilize them in my present job.
  Vị trí này là một sự kế hợp hoàn hảo với kỹ năng và kinh nghiệm của tôi và những kỹ năng này tôi đã chưa phát huy được hết trong công việc hiện tại của mình.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


THE END. HOPE YOU ENJOYED THE LESSON!

Viết câu hỏi hay bình luận của bạn

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Lên đầu trang Bạn cần hỗ trợ?