Luyện tiếng Anh giao tiếp với Giao tiếp PRO

Tiếng anh giao tiếp
Chủ đề Phỏng vấn xin việc Phần 3


Hội thoại 1

How did you hear about the position? Audio: <strong>How did you hear about the position?</strong>

I heard about this position through a current employee, Jane Doe. She was a previous co-worker of mine at XYZ Company where I served as a project manager. After reviewing the position and researching the company, I felt qualified to fulfill the position and excited about the possibility of joining such a reputable company. Audio: <strong>I heard about this position through a current employee, Jane Doe.</strong> She was a previous co-worker of mine at XYZ Company where I served as a project manager. After reviewing the position and researching the company, <strong>I felt qualified to fulfill the position</strong> and excited about the possibility of joining such a reputable company. Xem chú thích

How did you hear about the position? Audio: <strong>How did you hear about the position?</strong>
Làm sao bạn biết được về vị trí tuyển dụng này?

I heard about this position through a current employee, Jane Doe. She was a previous co-worker of mine at XYZ Company where I served as a project manager. After reviewing the position and researching the company, I felt qualified to fulfill the position and excited about the possibility of joining such a reputable company. Audio: <strong>I heard about this position through a current employee, Jane Doe.</strong> She was a previous co-worker of mine at XYZ Company where I served as a project manager. After reviewing the position and researching the company, <strong>I felt qualified to fulfill the position</strong> and excited about the possibility of joining such a reputable company.
Tôi nghe nói về vị trí này thông qua một nhân viên hiện tại của công ty, Jane Doe. Cô ấy từng là đồng nghiệp của tôi tại XYZ Company, nơi tôi làm quản lý dự án. Sau khi xem xét lại vị trí và nghiên cứu công ty, Tôi cảm thấy đủ điều kiện để làm tốt vị trí và rất háo hức vì có thể gia nhập một công ty có uy tín như vậy.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi ứng viên làm sao biết đến vị trí ứng tuyển
 • How did you hear about the position? Audio: How did you hear about the position?
  Làm sao bạn biết được về vị trí tuyển dụng này?

 • How did you become aware of this opportunity? Audio: How did you become aware of this opportunity?
  Làm sao bạn biết được cơ hội nghề nghiệp lần này?

Cách nói biết đến vị trí tuyển dụng thông qua ai đó

Cấu trúc: I heard about this position through + NGƯỜI GIỚI THIỆU

Ví dụ:

 • I heard about this position through a current employee, Jane Doe. Audio: I heard about this position through a current employee, Jane Doe.
  Tôi nghe nói về vị trí này thông qua một nhân viên hiện tại của công ty, Jane Doe.

 • I heard about this position through a friend, Mark Johnson. Audio: I heard about this position through a friend, Mark Johnson.
  Tôi nghe nói về vị trí này thông qua một người bạn, Mark Johnson.

Cách nói cảm thấy bản thân mình phù hợp với vị trí
 • I felt qualified to fulfill the position. Audio: I felt qualified to fulfill the position.
  Tôi cảm thấy đủ điều kiện để làm tốt vị trí

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 2

Why do you want to work here? Audio: <strong>Why do you want to work here? </strong>

I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my ten years of sales and marketing experience to this company, and help you continue your years of growth. Audio: <strong>I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my ten years of sales and marketing experience to this company, and help you continue your years of growth.</strong> Xem chú thích

Why do you want to work here? Audio: <strong>Why do you want to work here? </strong>
Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?

I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my ten years of sales and marketing experience to this company, and help you continue your years of growth. Audio: <strong>I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my ten years of sales and marketing experience to this company, and help you continue your years of growth.</strong>
Tôi muốn công việc này vì nó tập trung vào việc bán hàng và tiếp thị, hai kỹ năng thế mạnh của tôi. Trong công việc trước đây của tôi, tôi đã giúp công ty tăng doanh số bán hàng lên 15% trong thời gian mà ngành được xem là phẳng không tăng không giảm. Tôi biết tôi có thể mang mười năm kinh nghiệm bán hàng và tiếp thị đến công ty này, và giúp bạn tiếp tục phát triển.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi tại sao ứng cử viên muốn làm việc tại công ty
 • Why do you want to work here? Audio: Why do you want to work here?
  Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?

 • Why are you interested in the position? Audio: Why are you interested in the position?
  Tại sao bạn thích công việc này?

 • Why do you want this job? Audio: Why do you want this job?
  Tại sao bạn muốn công việc này?

Cách nói kỹ năng của bản thân phù hợp với yêu cầu của công việc

Cấu trúc: I want this job because it emphasizes + KỸ NĂNG

Ví dụ:

 • I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. Audio: I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets.
  Tôi muốn công việc này vì nó tập trung vào việc bán hàng và tiếp thị, hai kỹ năng thế mạnh của tôi.

 • I want this job because it emphasizes leadership and communication skills. Audio: I want this job because it emphasizes leadership and communication skills.
  Tôi cần công việc này vì nó tập trung vào kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp.

Nói về kinh nghiệm từng có trước đây phù hợp với yêu cầu của công việc
 • In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. Audio: In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry.
  Trong công việc trước đây của tôi, tôi đã giúp công ty tăng doanh số bán hàng lên 15% trong thời gian mà ngành được xem là phẳng không tăng không giảm.

 • I know I could bring my ten years of sales and marketing experience to this company, and help you continue your years of growth. Audio: I know I could bring my ten years of sales and marketing experience to this company, and help you continue your years of growth.
  Tôi biết tôi có thể mang mười năm kinh nghiệm bán hàng và tiếp thị đến công ty này, và giúp bạn tiếp tục phát triển.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


THE END. HOPE YOU ENJOYED THE LESSON!

Viết câu hỏi hay bình luận của bạn

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Lên đầu trang Bạn cần hỗ trợ?