Luyện tiếng Anh giao tiếp với Giao tiếp PRO

Tiếng anh giao tiếp
Chủ đề Phỏng vấn xin việc Phần 4


Hội thoại 1

Why should we hire you? Audio: <strong>Why should we hire you?</strong> Xem chú thích

You have explained that you are looking for a sales executive who is able to effectively manage over a dozen employees. In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills. I was twice awarded manager-of-the-year for my innovative strategies for motivating employees to meet and surpass quarterly deadlines. If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position. Audio: You have explained that you are looking for a sales executive who is able to effectively manage over a dozen employees. <strong>In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills. I was twice awarded manager-of-the-year for my innovative strategies for motivating employees to meet and surpass quarterly deadlines. If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position.</strong> Xem chú thích

Why should we hire you? Audio: <strong>Why should we hire you?</strong>
Tại sao chúng tôi phải thuê bạn?

You have explained that you are looking for a sales executive who is able to effectively manage over a dozen employees. In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills. I was twice awarded manager-of-the-year for my innovative strategies for motivating employees to meet and surpass quarterly deadlines. If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position. Audio: You have explained that you are looking for a sales executive who is able to effectively manage over a dozen employees. <strong>In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills. I was twice awarded manager-of-the-year for my innovative strategies for motivating employees to meet and surpass quarterly deadlines. If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position.</strong>
Bạn đã giải thích rằng bạn đang tìm kiếm một nhân viên bán hàng có thể quản lý nhiều nhân viên khác hiệu quả. Trong 15 năm kinh nghiệm làm người quản lý bán hàng, tôi đã phát triển các kỹ năng tạo động lực và xây dựng nhóm. Tôi đã hai lần được trao giải thưởng quản lý hàng năm cho chiến lược sáng tạo thúc đẩy nhân viên đáp ứng và vượt qua doanh số hàng quý của mình. Nếu được thuê, tôi sẽ mang lại vị trí này khả năng lãnh đạo và chiến lược của tôi để đạt được lợi nhuận cho công ty.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi tại sao phải chọn bạn
 • Why should we hire you? Audio: Why should we hire you?
  Tại sao chúng tôi phải thuê bạn?

 • What makes you the best fit for this position? Audio: What makes you the best fit for this position?
  Điều gì làm bạn là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này?

Cách nói kinh nghiệm quá khứ phù hợp với vị trí tuyển dụng

Cấu trúc: In my + SỐ NĂM KINH NGHIỆM + years of experience as a + CHỨC VỤ, I have developed + KỸ NĂNG + skills.

Ví dụ:

 • In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills. Audio: In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills.
  Trong 15 năm kinh nghiệm làm người quản lý bán hàng, tôi đã phát triển các kỹ năng tạo động lực và xây dựng nhóm.

 • In my 10 years experience as a human resource manager, I have developed strong communication skills. Audio: In my 10 years experience as a human resource manager, I have developed strong communication skills.
  Trong 10 năm kinh nghiệm làm quản lý nhân sự, tôi đã phát triển kỹ năng giao tiếp của mình.

Cách nói về các giải thưởng đã đạt được

Cấu trúc: I was awarded + GIẢI THƯỞNG

Ví dụ:

 • I was twice awarded manager-of-the-year for my innovative strategies for motivating employees to meet and surpass quarterly deadlines. Audio: I was twice awarded manager-of-the-year for my innovative strategies for motivating employees to meet and surpass quarterly deadlines.
  Tôi đã hai lần được trao giải thưởng quản lý hàng năm cho chiến lược sáng tạo thúc đẩy nhân viên đáp ứng và vượt qua doanh số hàng quý của mình.

 • I was awarded salesperson-of-the-year for my efforts to expand the market of organic products for the company. Audio: I was awarded salesperson-of-the-year for my efforts to expand the market of organic products for the company.
  Tôi được giải thưởng nhân viên kinh doanh của năm vì những nỗ lực mở rộng thị trường sản phẩm hữu cơ cho công ty.

Cách nói mang lại lợi ích cho công ty nếu được thuê

Cấu trúc: If hired, I will + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position. Audio: If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position.
  Nếu được thuê, tôi sẽ mang lại vị trí này khả năng lãnh đạo và chiến lược của tôi để đạt được lợi nhuận cho công ty.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 2

Where do you see yourself in five years? Audio: <strong>Where do you see yourself in five years?</strong>

I see myself as a top-performing employee in a well-established organization, like this one. I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in related professional associations. Audio: <strong>I see myself as a top-performing employee in a well-established organization, like this one. I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in related professional associations.</strong> Xem chú thích

Where do you see yourself in five years? Audio: <strong>Where do you see yourself in five years?</strong>
Bạn thấy mình ở đâu trong 5 năm tới?

I see myself as a top-performing employee in a well-established organization, like this one. I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in related professional associations. Audio: <strong>I see myself as a top-performing employee in a well-established organization, like this one. I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in related professional associations.</strong>
Tôi thấy mình là một nhân viên có thành tích xuất sắc trong công ty có bề dày lịch sử, như công ty này vậy. Tôi lên kế hoạch nâng cao kỹ năng của mình và tiếp tục gia nhập vào các công ty chuyên nghiệp có liên quan.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi về định hướng tương lai
 • Where do you see yourself in five years? Audio: Where do you see yourself in five years?
  Bạn thấy mình ở đâu trong 5 năm tới?

 • What are your goals for the next five years? Audio: What are your goals for the next five years?
  Mục tiêu trong 5 năm tiếp theo của bạn là gì?

Trả lời cho câu hỏi về định hướng tương lai
 • I see myself as a top-performing employee in a well-established organization, like this one. Audio: I see myself as a top-performing employee in a well-established organization, like this one.
  Tôi thấy mình là một nhân viên có thành tích xuất sắc trong công ty có bề dày lịch sử, như công ty này vậy. Tôi lên kế hoạch nâng cao kỹ năng của mình và tiếp tục gia nhập vào các công ty chuyên nghiệp có liên quan.

Đưa ra kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra

Cấu trúc: I plan on + V-ing

Ví dụ:

 • I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in related professional associations. Audio: I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in related professional associations.
  Tôi lên kế hoạch nâng cao kỹ năng của mình và tiếp tục gia nhập vào các công ty chuyên nghiệp có liên quan.

 • I plan on gaining additional skills by taking related classes. Audio: I plan on gaining additional skills by taking related classes.
  Tôi dự định học thêm những kỹ năng khác thông qua các lớp học liên quan.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


THE END. HOPE YOU ENJOYED THE LESSON!

Viết câu hỏi hay bình luận của bạn

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Lên đầu trang Bạn cần hỗ trợ?