Luyện tiếng Anh giao tiếp với Giao tiếp PRO

Tiếng anh giao tiếp
Chủ đề Thể hiện ý kiến cá nhân


Hội thoại 1

So, do you think that Bangkok is a great place to live? Audio: So, <strong>do you think that Bangkok is a great place to live?</strong> Xem chú thích

I believe that, yes. Food and clothes are very cheap and it’s easy to travel around the city. Audio: <strong>I believe that, yes.</strong> Food and clothes are very cheap and it’s easy to travel around the city.

What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok? Audio: <strong>What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok?</strong>

I don’t think so. There are a lot of people but the city is always busy and exciting. Audio: <strong>I don’t think so.</strong> There are a lot of people but the city is always busy and exciting. Xem chú thích

So, do you think that Bangkok is a great place to live? Audio: So, <strong>do you think that Bangkok is a great place to live?</strong>
Sao nào, bạn có nghĩ rằng Bangkok là nơi tốt để sống không?

I believe that, yes. Food and clothes are very cheap and it’s easy to travel around the city. Audio: <strong>I believe that, yes.</strong> Food and clothes are very cheap and it’s easy to travel around the city.
Tôi tin là có. Thức ăn và quần áo rất rẻ và đi quanh thành phố chơi cũng rất dễ.

What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok? Audio: <strong>What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok?</strong>
Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng có quá nhiều người sống ở Bangkok?

I don’t think so. There are a lot of people but the city is always busy and exciting. Audio: <strong>I don’t think so.</strong> There are a lot of people but the city is always busy and exciting.
Tôi không nghĩ vậy. Có nhiều người nhưng mà thành phố lúc nào cũng bận rộn và lý thú mà.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi ý kiến người khác về một vấn đề nào đó

Cấu trúc: Do you think that ... ?

Ví dụ:

 • Do you think that Bangkok is a great place to live? Audio: Do you think that Bangkok is a great place to live?
  Bạn có nghĩ rằng Bangkok là nơi tuyệt vời để sống?

 • Do you think that it's going to rain? Audio: Do you think that it's going to rain?
  Bạn có nghĩ rằng trời sắp mưa không?'

Cấu trúc: What do you think about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok? Audio: What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng có quá nhiều người sống ở Bangkok?

 • What do you think about the idea that technology changes our lives ? Audio: What do you think about the idea that technology changes our lives ?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng công nghệ thay đổi cuộc sống của chúng ta?

 • What do you think about stopping smoking everywhere? Audio: What do you think about stopping smoking everywhere?
  Bạn nghĩ như thế nào về việc cấm hút thuốc ở mọi nơi?

 • What do you think about having dinner at Rex Restaurant? Audio: What do you think about having dinner at Rex Restaurant?
  Bạn nghĩ thế nào về việc ăn tối ở nhà hàng Rex?

Cấu trúc: What's your opinion of + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • What's your opinion of smoking? Audio: What's your opinion of smoking?
  Bạn nghĩ thế nào về việc hút thuốc?

 • What's your opinion of global warming? Audio: What's your opinion of global warming?
  Bạn nghĩ gì về sự nóng lên toàn cầu?

Cấu trúc: Do you think (that) ... ?

Ví dụ:

 • Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses? Audio: Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi mọi người hút thuốc ở trong cửa tiệm và trên xe buýt không?

 • Do you think it’s a good idea that people should love animals? Audio: Do you think it’s a good idea that people should love animals?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi con người nên yêu thương động vật?

Cấu trúc: What do you think + ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT ?

Ví dụ:

 • What do you think makes a good friend? Audio: What do you think makes a good friend?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một người bạn tốt?

 • What do you think makes a happy family? Audio: What do you think makes a happy family?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một gia đình hạnh phúc?

Cấu trúc: What do you think of + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think of my new house? Audio: What do you think of my new house?
  Bạn nghĩ thế nào về nhà mới của tôi?

Cấu trúc: How do you feel about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • How do you feel about Dan Brown's novels? Audio: How do you feel about Dan Brown's novels?
  Bạn cảm nhận như thế nào về tiểu thuyết của Dan Brown?

 • How do you feel about your new friend? Audio: How do you feel about your new friend?
  Bạn cảm thấy thế nào về người bạn mới của bạn?

Tán đồng với ý kiến của người khác
 • I think so, too. Audio: I think so, too.
  Tôi cũng nghĩ vậy.

 • I believe that, yes. Audio: I believe that, yes.
  Tôi tin là vậy.

 • I agree. Audio: I agree.
  Tôi đồng ý.

 • You're right. Audio: You're right.
  Bạn nói đúng đấy.

 • I really think so. Audio: I really think so.
  Tôi thật sự nghĩ vậy.

 • I guess so. Audio: I guess so.
  Tôi đoán vậy.

Không đồng ý với ý kiến của người khác
 • I don't think so. Audio: I don't think so.
  Tôi không nghĩ vậy.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 2

What’s your opinion of smoking? Audio: <strong>What’s your opinion of smoking?</strong> Xem chú thích

I’m not sure. For me, it’s important that children do not smoke. Audio: <strong>I’m not sure.</strong> For me, it’s important that children do not smoke. Xem chú thích

But do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses? Audio: <strong>But do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses?</strong>

I don’t think so. Children use buses too. Audio: <strong>I don’t think so.</strong> Children use buses too.

So what do you think about stopping smoking everywhere in Bangkok? Audio: <strong>So what do you think about stopping smoking everywhere in Bangkok?</strong> Xem chú thích

Maybe. Audio: <strong>Maybe.</strong>

What’s your opinion of smoking? Audio: <strong>What’s your opinion of smoking?</strong>
Bạn nghĩ thế nào về việc hút thuốc?

I’m not sure. For me, it’s important that children do not smoke. Audio: <strong>I’m not sure.</strong> For me, it’s important that children do not smoke.
Tôi không chắc. Đối với tôi, tốt nhất là trẻ em không nên hút thuốc.

But do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses? Audio: <strong>But do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses?</strong>
Nhưng bạn có nghĩ rằng việc người ta có thể hút thuốc ở cửa tiệm và trên xe buýt là điều tốt không?

I don’t think so. Children use buses too. Audio: <strong>I don’t think so.</strong> Children use buses too.
Tôi không nghĩ thế. Trẻ con cũng đi xe buýt nữa đấy.

So what do you think about stopping smoking everywhere in Bangkok? Audio: <strong>So what do you think about stopping smoking everywhere in Bangkok?</strong>
Vậy bạn nghĩ thế nào về việc cấm hút thuốc ở mọi nơi trong Bangkok?

Maybe. Audio: <strong>Maybe.</strong>
Có lẽ nên vậy.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi ý kiến người khác về một vấn đề nào đó

Cấu trúc: Do you think that ... ?

Ví dụ:

 • Do you think that Bangkok is a great place to live? Audio: Do you think that Bangkok is a great place to live?
  Bạn có nghĩ rằng Bangkok là nơi tuyệt vời để sống?

 • Do you think that it's going to rain? Audio: Do you think that it's going to rain?
  Bạn có nghĩ rằng trời sắp mưa không?'

Cấu trúc: What do you think about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok? Audio: What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng có quá nhiều người sống ở Bangkok?

 • What do you think about the idea that technology changes our lives ? Audio: What do you think about the idea that technology changes our lives ?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng công nghệ thay đổi cuộc sống của chúng ta?

 • What do you think about stopping smoking everywhere? Audio: What do you think about stopping smoking everywhere?
  Bạn nghĩ như thế nào về việc cấm hút thuốc ở mọi nơi?

 • What do you think about having dinner at Rex Restaurant? Audio: What do you think about having dinner at Rex Restaurant?
  Bạn nghĩ thế nào về việc ăn tối ở nhà hàng Rex?

Cấu trúc: What's your opinion of + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • What's your opinion of smoking? Audio: What's your opinion of smoking?
  Bạn nghĩ thế nào về việc hút thuốc?

 • What's your opinion of global warming? Audio: What's your opinion of global warming?
  Bạn nghĩ gì về sự nóng lên toàn cầu?

Cấu trúc: Do you think (that) ... ?

Ví dụ:

 • Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses? Audio: Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi mọi người hút thuốc ở trong cửa tiệm và trên xe buýt không?

 • Do you think it’s a good idea that people should love animals? Audio: Do you think it’s a good idea that people should love animals?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi con người nên yêu thương động vật?

Cấu trúc: What do you think + ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT ?

Ví dụ:

 • What do you think makes a good friend? Audio: What do you think makes a good friend?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một người bạn tốt?

 • What do you think makes a happy family? Audio: What do you think makes a happy family?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một gia đình hạnh phúc?

Cấu trúc: What do you think of + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think of my new house? Audio: What do you think of my new house?
  Bạn nghĩ thế nào về nhà mới của tôi?

Cấu trúc: How do you feel about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • How do you feel about Dan Brown's novels? Audio: How do you feel about Dan Brown's novels?
  Bạn cảm nhận như thế nào về tiểu thuyết của Dan Brown?

 • How do you feel about your new friend? Audio: How do you feel about your new friend?
  Bạn cảm thấy thế nào về người bạn mới của bạn?

Không đồng ý với ý kiến của người khác
 • I don't think so. Audio: I don't think so.
  Tôi không nghĩ vậy.

Thể hiện sự không chắc chắn, không hẳn hoàn toàn đồng ý hay không đồng ý
 • Maybe. Audio: Maybe.
  Có lẽ vậy.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 3

So, do you have lots of friends? Audio: So, do you have lots of friends? Xem chú thích

I guess so. Audio: <strong>I guess so.</strong>

What do you think makes a good friend? Audio: <strong>What do you think makes a good friend?</strong>

Hah... good friend... Well, a good friend helps you when you have a problem. Audio: Hah... good friend... Well, a good friend helps you when you have a problem. Xem chú thích

Hmm... do you think that’s the most important thing? Audio: Hmm... <strong>do you think that’s the most important thing?</strong>

Yeah, friends help each other. I really think so. Audio: Yeah, friends help each other. <strong>I really think so.</strong>

Well, what kinds of problems does your best friend help you with? Audio: Well, what kinds of problems does your best friend help you with?

Well, that’s kind of personal. Audio: Well, that’s kind of personal. Xem chú thích

So, do you have lots of friends? Audio: So, do you have lots of friends?
Bạn có nhiều bạn bè chứ?

I guess so. Audio: <strong>I guess so.</strong>
Tôi đoán thế.

What do you think makes a good friend? Audio: <strong>What do you think makes a good friend?</strong>
Bạn nghĩ điều gì tạo nên một người bạn tốt?

Hah... good friend... Well, a good friend helps you when you have a problem. Audio: Hah... good friend... Well, a good friend helps you when you have a problem.
Hah...bạn tốt à... Bạn tốt là người giúp đỡ bạn khi bạn gặp chuyện.

Hmm... do you think that’s the most important thing? Audio: Hmm... <strong>do you think that’s the most important thing?</strong>
Hmm...bạn nghĩ đó là điều quan trọng nhất à?

Yeah, friends help each other. I really think so. Audio: Yeah, friends help each other. <strong>I really think so.</strong>
Uhm, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thật sự nghĩ vậy.

Well, what kinds of problems does your best friend help you with? Audio: Well, what kinds of problems does your best friend help you with?
Vậy bạn tốt của bạn giúp đỡ bạn trong chuyện gì nào?

Well, that’s kind of personal. Audio: Well, that’s kind of personal.
Ồ, cái này hơi riêng tư quá.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi ý kiến người khác về một vấn đề nào đó

Cấu trúc: Do you think that ... ?

Ví dụ:

 • Do you think that Bangkok is a great place to live? Audio: Do you think that Bangkok is a great place to live?
  Bạn có nghĩ rằng Bangkok là nơi tuyệt vời để sống?

 • Do you think that it's going to rain? Audio: Do you think that it's going to rain?
  Bạn có nghĩ rằng trời sắp mưa không?'

Cấu trúc: What do you think about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok? Audio: What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng có quá nhiều người sống ở Bangkok?

 • What do you think about the idea that technology changes our lives ? Audio: What do you think about the idea that technology changes our lives ?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng công nghệ thay đổi cuộc sống của chúng ta?

 • What do you think about stopping smoking everywhere? Audio: What do you think about stopping smoking everywhere?
  Bạn nghĩ như thế nào về việc cấm hút thuốc ở mọi nơi?

 • What do you think about having dinner at Rex Restaurant? Audio: What do you think about having dinner at Rex Restaurant?
  Bạn nghĩ thế nào về việc ăn tối ở nhà hàng Rex?

Cấu trúc: What's your opinion of + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • What's your opinion of smoking? Audio: What's your opinion of smoking?
  Bạn nghĩ thế nào về việc hút thuốc?

 • What's your opinion of global warming? Audio: What's your opinion of global warming?
  Bạn nghĩ gì về sự nóng lên toàn cầu?

Cấu trúc: Do you think (that) ... ?

Ví dụ:

 • Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses? Audio: Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi mọi người hút thuốc ở trong cửa tiệm và trên xe buýt không?

 • Do you think it’s a good idea that people should love animals? Audio: Do you think it’s a good idea that people should love animals?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi con người nên yêu thương động vật?

Cấu trúc: What do you think + ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT ?

Ví dụ:

 • What do you think makes a good friend? Audio: What do you think makes a good friend?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một người bạn tốt?

 • What do you think makes a happy family? Audio: What do you think makes a happy family?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một gia đình hạnh phúc?

Cấu trúc: What do you think of + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think of my new house? Audio: What do you think of my new house?
  Bạn nghĩ thế nào về nhà mới của tôi?

Cấu trúc: How do you feel about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • How do you feel about Dan Brown's novels? Audio: How do you feel about Dan Brown's novels?
  Bạn cảm nhận như thế nào về tiểu thuyết của Dan Brown?

 • How do you feel about your new friend? Audio: How do you feel about your new friend?
  Bạn cảm thấy thế nào về người bạn mới của bạn?

Tán đồng với ý kiến của người khác
 • I think so, too. Audio: I think so, too.
  Tôi cũng nghĩ vậy.

 • I believe that, yes. Audio: I believe that, yes.
  Tôi tin là vậy.

 • I agree. Audio: I agree.
  Tôi đồng ý.

 • You're right. Audio: You're right.
  Bạn nói đúng đấy.

 • I really think so. Audio: I really think so.
  Tôi thật sự nghĩ vậy.

 • I guess so. Audio: I guess so.
  Tôi đoán vậy.

Từ chối những câu hỏi mang tính chất cá nhân
 • That's kind of personal. Audio: That's kind of personal.
  Việc này mang tính cá nhân quá.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


Hội thoại 4

What do you think of my new house? Audio: <strong>What do you think of my new house?</strong>

It is beautiful. I think. Oh you have many novels in your new house. Audio: It is beautiful. I think. Oh you have many novels in your new house. Xem chú thích

Yeah, some. I like Dan Brown’s novels. Audio: Yeah, some. I like Dan Brown’s novels.

How do you feel about Dan Brown’s novels? Audio: <strong>How do you feel about Dan Brown’s novels?</strong> Xem chú thích

I feel they are great novels. Audio: <strong>I feel they are great novels.</strong>

Yes, you are right. Audio: Yes, <strong>you are right.</strong>

What do you think of my new house? Audio: <strong>What do you think of my new house?</strong>
Bạn thấy nhà mới của tôi như thế nào?

It is beautiful. I think. Oh you have many novels in your new house. Audio: It is beautiful. I think. Oh you have many novels in your new house.
Nó đẹp đấy. Tôi nghĩ vậy. À bạn có nhiều quyển tiểu thuyết ở nhà mới quá.

Yeah, some. I like Dan Brown’s novels. Audio: Yeah, some. I like Dan Brown’s novels.
à, có vài quyển. Tôi thích tiểu thuyết của Dan Brown.

How do you feel about Dan Brown’s novels? Audio: <strong>How do you feel about Dan Brown’s novels?</strong>
Bạn cảm nhận tiểu thuyết của Dan Brown thế nào?

I feel they are great novels. Audio: <strong>I feel they are great novels.</strong>
Tôi thấy chúng rất tuyệt.

Yes, you are right. Audio: Yes, <strong>you are right.</strong>
Ừ, bạn nói đúng đấy.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi ý kiến người khác về một vấn đề nào đó

Cấu trúc: Do you think that ... ?

Ví dụ:

 • Do you think that Bangkok is a great place to live? Audio: Do you think that Bangkok is a great place to live?
  Bạn có nghĩ rằng Bangkok là nơi tuyệt vời để sống?

 • Do you think that it's going to rain? Audio: Do you think that it's going to rain?
  Bạn có nghĩ rằng trời sắp mưa không?'

Cấu trúc: What do you think about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok? Audio: What do you think about the idea that there are too many people living in Bangkok?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng có quá nhiều người sống ở Bangkok?

 • What do you think about the idea that technology changes our lives ? Audio: What do you think about the idea that technology changes our lives ?
  Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng công nghệ thay đổi cuộc sống của chúng ta?

 • What do you think about stopping smoking everywhere? Audio: What do you think about stopping smoking everywhere?
  Bạn nghĩ như thế nào về việc cấm hút thuốc ở mọi nơi?

 • What do you think about having dinner at Rex Restaurant? Audio: What do you think about having dinner at Rex Restaurant?
  Bạn nghĩ thế nào về việc ăn tối ở nhà hàng Rex?

Cấu trúc: What's your opinion of + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • What's your opinion of smoking? Audio: What's your opinion of smoking?
  Bạn nghĩ thế nào về việc hút thuốc?

 • What's your opinion of global warming? Audio: What's your opinion of global warming?
  Bạn nghĩ gì về sự nóng lên toàn cầu?

Cấu trúc: Do you think (that) ... ?

Ví dụ:

 • Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses? Audio: Do you think it’s a good idea that people can smoke in shops and buses?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi mọi người hút thuốc ở trong cửa tiệm và trên xe buýt không?

 • Do you think it’s a good idea that people should love animals? Audio: Do you think it’s a good idea that people should love animals?
  Bạn có nghĩ đó là ý kiến tốt khi con người nên yêu thương động vật?

Cấu trúc: What do you think + ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT ?

Ví dụ:

 • What do you think makes a good friend? Audio: What do you think makes a good friend?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một người bạn tốt?

 • What do you think makes a happy family? Audio: What do you think makes a happy family?
  Bạn nghĩ điều gì tạo nên một gia đình hạnh phúc?

Cấu trúc: What do you think of + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What do you think of my new house? Audio: What do you think of my new house?
  Bạn nghĩ thế nào về nhà mới của tôi?

Cấu trúc: How do you feel about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • How do you feel about Dan Brown's novels? Audio: How do you feel about Dan Brown's novels?
  Bạn cảm nhận như thế nào về tiểu thuyết của Dan Brown?

 • How do you feel about your new friend? Audio: How do you feel about your new friend?
  Bạn cảm thấy thế nào về người bạn mới của bạn?

Thể hiện quan điểm về một vấn đề nào đó

Cấu trúc: I fell (that) ...

Ví dụ:

Cấu trúc: I feel (that) ...

Ví dụ:

 • I feel they are great. Audio: I feel they are great.
  Tôi cảm thấy họ rất tuyệt.

Cấu trúc: I think (that) ...

Ví dụ:

 • I think that he is a good friend. Audio: I think that he is a good friend.
  Tôi nghĩ anh ấy là một người bạn tốt.

Cấu trúc: In my opinion, ...

Ví dụ:

 • In my opinion, rock music is the best. Audio: In my opinion, rock music is the best.
  Theo tôi, nhạc rock là hay nhất.

Tán đồng với ý kiến của người khác
 • I think so, too. Audio: I think so, too.
  Tôi cũng nghĩ vậy.

 • I believe that, yes. Audio: I believe that, yes.
  Tôi tin là vậy.

 • I agree. Audio: I agree.
  Tôi đồng ý.

 • You're right. Audio: You're right.
  Bạn nói đúng đấy.

 • I really think so. Audio: I really think so.
  Tôi thật sự nghĩ vậy.

 • I guess so. Audio: I guess so.
  Tôi đoán vậy.

Ở trên là những nội dung tỉnh để bạn học qua. Tải ứng dụng Giao tiếp PRO (miễn phí) để bạn có thể thực sự cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với các tính năng nổi trội sau:

 • Bạn có thể nhập vai vào đoạn hội thoại và thu âm lại giọng của mình.
 • Đối chiếu cách phát âm của bạn và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.
 • Làm bài tập để giúp bạn nhớ những cụm từ tiếng Anh giao tiếp hay gặp.
 • Luyện phát âm những từ quan trọng.

Kích link dưới đây để tải Ứng dụng PRO cho smartphone của bạn: phiên bản trên Appstore cho IPhone và bản trên Google Play dành cho các điện thoại chạy Android.

Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản iOS      Tải Ứng Dụng Giao Tiếp PRO bản Android


THE END. HOPE YOU ENJOYED THE LESSON!

Viết câu hỏi hay bình luận của bạn

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Lên đầu trang Bạn cần hỗ trợ?